Кривопустов Сергій Петрович, 17.07.1966 року народження, у 1989 році закінчив Київський медичний інститут зі спеціальності «Педіатрія». Протягом двох років навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту зі спеціальності «Педіатрія», потім пройшов післядипломну підготовку в медичній школі Університету Пенсильванія та дитячій лікарні м. Філадельфія (США) з дитячої кардіології, педіатричної ультразвукової діагностики та неонатології.

Учень члена-кореспондента Російської АМН, НАН України, АМН України, Заслуженого діяча науки України, доктора медичних наук, професора Сідельникова Віктора Михайловича.

У 1992 році Кривопустов С.П. захистив кандидатську дисертацію «Функціональний стан міокарду у дітей з порушенням серцевого ритму за даними ультразвукової допплєркардіографії та ехокардіографії», де, зокрема, були розроблені алгоритми диференціації екстрасистолічної дизритмії різного генезу у дітей, визначення її гемодинамічної значимості та новітні підходи до патогенетичної фармакотерапії.

У 1998 році захистив докторську дисертацію «Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція», де, зокрема, були запропоновані методи диференціації цитотоксичного та вазогенного набряку головного мозку, діагностики порушень коронарного кровообігу у новонароджених, розроблені новітні підходи до лікування синдрому персистуючого фетального кровообігу та порушень метаболізму міокарда у новонароджених.

Працював лікарем Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, а потім пройшов шлях від асистента до професора кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (завідувач кафедри: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Волосовець Олександр Петрович).

З 1999 р. по 2003 р. за сумісництвом працював завідувачем науково-дослідного сектору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001 році Кривопустову С.П. було присвоєно вчено звання «доцент», у 2004 році – вчене звання «професор».

Викладає педіатрію студентам ІІІ-VI курсів (українською, російською та англійською мовами), відповідає за роботу зі слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів на кафедрі педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Консультант Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія», сертифікати Good Clinical Practice.

Є активним учасником наукових форумів з педіатрії в Україні та закордоном, співорганізатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковських читань). Підвищував кваліфікацію у Австрії (2002) з питань сімейної медицини та неонатології, на 40-й конференції з безперервної медичної освіти у Німеччині (2004), на наукових семінарах з захворювань органів дихання у дітей (Франція, 2003; Данія, 2006; Чехія, 2007 та ін.), на 4-му міжнародному симпозіумі з рідкісних захворювань в педіатрії у Австрії (2007), на Євроконгресах педіатрів (Росія, 2009; Велика Британія, 2013; Італія, 2015) тощо. Пройшов навчальний курс з теорії та практики Доказової медицини (USAID, 2007).

Член редакційних колегій Всеукраїнських журналів "Дитячий лікар", "Здоровье ребенка", "Новая медицина тысячелетия", "Неонатология, хирургия и перинатальная медицина", міжнародного журналу "Педиатрия. Восточная Европа".

Має понад 670 наукових друкованих праць, серед яких, зокрема, книги: «Неотложные состояния в педиатрии» (1994), «Дитячі хвороби» (1999), «Медицина дитинства» (1999), «Неонатологія» (2000), «Лікарські рослини в лікуванні і профілактиці захворювань у дітей» (2003), «Лабораторні дослідження в практичній педіатрії» (2003), «Навчальний посібник з дитячої ендокринології» (2004), «Антимикробная терапия распространенных заболеваний в детском возрасте» (2004), «Неонатологія» (2004), «Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей» (2005), «Диференціальна диагностика синдромов порушень фізичного та статевого розвитку у детей» (2006), «Мать и ребенок. Рациональное питание» (2006), «Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків: поширеність, особливості діагностики та лікування» (2006), «Вибрані питання дитячої кардіоревматології» (2006), «Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей» (2007), «Цефалоспорины в практике современной педиатрии» (2007), «Макролиды в практике современной педиатрии» (2009), «Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря» (2010), «Проблемно ориентированная педиатрия: избранные вопросы» (2012) та ін.

Співавтор програм з педіатрії для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Педіатрія”, навчального плану і програми підготовки магістрів медицини із спеціальності “Педіатрія”, робочої програми підготовки докторів філософії зі спеціальності "Медицина", спеціалізації "Педіатрія". Приймав участь в розробці протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей, протоколу догляду та медичного спостереження за дитиною раннього віку МОЗ України та ін.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", член наукової координаційної Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Член Правління Асоціації педіатрів України.

Заслужений лікар України (2016).

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (2000, 2010), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністра охорони здоров'я України (2007), Дипломом Президії АМН України (2006), Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Подякою Київського міського голови (2002), «Знаком пошани» Національної медичної палати України (2015), Почесним Дипломом Української Асоціації ультразвукової діагностики в перинатології, гінекології та педіатрії (1999), Грамотою Асоціації педіатрів України (2016), Дипломом міжнародного журналу товариства Біологічної медицини (2004). Лауреат Української премії імені доктора Г.-Г. Рекевега (2005).