Кривопустов Сергій Петрович, 17.07.1966 року народження, у 1989 році закінчив Київський медичний інститут зі спеціальності «Педіатрія». Протягом двох років навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту зі спеціальності «Педіатрія», потім пройшов післядипломну підготовку в медичній школі Університету Пенсильванія та дитячій лікарні м. Філадельфія (США).

Учень члена-кореспондента НАН України, АМН України, Заслуженого діяча науки України, доктора медичних наук, професора Сідельникова Віктора Михайловича.

У 1992 році Кривопустов С.П. захистив кандидатську дисертацію «Функціональний стан міокарду у дітей з порушенням серцевого ритму за даними ультразвукової допплєркардіографії та ехокардіографії», де, зокрема, були розроблені алгоритми диференціації екстрасистолічної дизритмії різного генезу у дітей, визначення її гемодинамічної значимості та новітні підходи до патогенетичної фармакотерапії.

У 1998 році захистив докторську дисертацію «Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція», де, зокрема, були запропоновані методи диференціації цитотоксичного та вазогенного набряку головного мозку, діагностики порушень коронарного кровообігу у новонароджених, розроблені новітні підходи до лікування синдрому персистуючого фетального кровообігу та порушень метаболізму міокарда у новонароджених.

Працював лікарем Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, а потім пройшов шлях від асистента до професора кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1999 р. по 2003 р. за сумісництвом працював завідувачем науково-дослідного сектору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001 році Кривопустову С.П. було присвоєно вчено звання «доцент», у 2004 році – вчене звання «професор».

Консультант Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія», сертифікати Good Clinical Practice.

Є активним учасником наукових форумів з педіатрії в Україні та закордоном, співорганізатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковських читань).

Підвищував кваліфікацію у Австрії (2002) з питань сімейної медицини та неонатології, на конференції з безперервної медичної освіти у Німеччині (2004), на наукових семінарах з захворювань органів дихання у дітей (Франція, 2003; Данія, 2006; Чехія, 2007 та ін.), на міжнародному симпозіумі з рідкісних захворювань в педіатрії у Австрії (2007), на Євроконгресах педіатрів (Велика Британія, 2013; Італія, 2015; Румунія, 2017; Ірландія, 2019) тощо. Пройшов навчальний курс з теорії та практики Доказової медицини (USAID, 2007).

Член редакційних колегій Всеукраїнських журналів "Дитячий лікар", "Здоров’я дитини", «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Має понад 700 наукових друкованих праць, серед яких понад 30 підручників та навчальних посібників, зокрема, книги: «Дитячі хвороби» (1999), «Медицина дитинства» (1999), «Неонатологія» (2004), «Вибрані питання дитячої кардіоревматології» (2006), «Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей» (2007), «Цефалоспорини в практиці сучасної педіатрії» (2007), «Макроліди в практиці сучасної педіатрії» (2009), «Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря» (2010), «Педіатрія: пульмонологія та алергологія дитячого віку» (2011), «Проблемно орієнтована педіатрія: вибрані питання» (2012), «Педіатрія: кардіологія та нефрологія дитячого віку» (2014), «Педіатрія: гастроентерологія та патологія раннього віку» (2017), ін.

Співавтор програм з педіатрії для студентів та аспірантів закладів вищої освіти. Приймав участь в розробці протоколів МОЗ України та ін. Приймав участь в розробці галузевого стандарту вищої освіти як член Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», низки разових спеціалізованих вчених рад. Член Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень, член Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Голова ЦМК зі спеціальності 228 «Педіатрія», член ЦМК з педіатричних дисциплін

Член бюро Правління Асоціації педіатрів України.

Заслужений лікар України (2016).

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (2000, 2010), Почесною грамотою МОН України (2007), Почесними грамотами Київського міського голови (2004, 2021), Дипломом Президії АМН України (2006), Подякою Київського міського голови (2002), Почесною грамотою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2019), Почесною грамотою Асоціації педіатрів України (2019), Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2023).